Календар за Всеки - 2014 - Free Calendars


Календарите на Мими 2014
Това са моите Коледни подаръци за Всички Мои Приятели и Любители на Кулинарното Изкуство!

Моят Блог все още е нещо много минимално в необятното пространство на Интернет, но се надявам през идната година да намеря повече време и да покажа и аз моите кулинарни изкушения, кой знае, може пък и да откриете нещо, което все още не сте опитвали. :-)

На Всички Мои Приятели и Любители на Кулинарното Изкуство искам да пожелая най-вече много здраве и сбъднати надежди и мечти, Нека да сме по-добри и мъдри и да мислим повече за утрешния ден и нашите деца!

Весели Коледни и Новогодишни Празници на Всички!

* Ще продължа да
изготвям и пускам нови календари тук, ако Ви харесват проверете отново тук!
Вие сте свободни да принтвате моите Календари за вас, но не се разрешава употребата им за търговски нужди!

© www.mimipet.com
*******

Mimi's 2014 CalendarsThis is my Christmas gift to all my Friends and Gourmets !
 
My Blog is still something very minimal in the vast expanses of the Internet, but I hope next year to find more time to show you all my culinary delights, who knows, maybe you can find something that you have not yet tried. :-)


I would like to wish to all my Friends and Gourmets to have a good health and let’s your hopes and dreams come true, Let's we be much more good and wiser and to think more about tomorrow and our children!

Merry Christmas and Happy New Year to all!

* I will continue to prepare and post new calendars here, if you like them then check again here!

You are free  to print my Calendars for you but you are not authorized to use them for any commercial purposes!

Внимание / Note:
В момента има някаква грешка в кода на Гугъл и всички Календари не могат да се отворят тук, но ще ги намерите на личния ми сайт, линка долу!

Календари - 2014 - Calendars

Тhere is an error currently in the code of Google and all the Calendars cannot be open here, but you will find them on my personal site, the link up here!
  
 *******

My sites: 

No comments:

Post a Comment