Календари - 2015 - Calendars

Календарите на Мими 2015


Календари - 2015 - CalendarsИ тази година не съм ви забравила!
Това са моите Коледни подаръци за Всички Мои Приятели и не само!
На Всички Мои Приятели и искам да пожелая най-вече много здраве и сбъднати надежди и мечти, Нека да сме по-добри и мъдри и да мислим повече за утрешния ден и нашите деца!
Весели Коледни и Новогодишни Празници на Всички!
Ще продължа да изготвям и пускам нови календари тук, ако Ви харесват проверете отново тук!

Ако решите да изтеглите Календара Кубче, имайте в предвид да го принтвате по възможност в размер 33 х 42 см. Можете да го ползвате като кутия за химикалки, но не забравяйте да изрежете дупките!

Вие сте свободни да принтвате моите Календари за вас, но не се разрешава употребата им за търговски цели!

*******

Free 2015 Calendars


Also this year I did forget for you!
This is my Christmas gift to all my Friends and not only!
I would like to wish to all my Friends to have a good health and let's your hopes and dreams come true, Let's we be much more good and wiser and to think more about tomorrow and our children!
Merry Christmas and Happy New Year to all!
I will continue to prepare and post new calendars here, if you like them then check again here!

If you choose to download the Calendar Cube, please note to print it possibly in size 33 x 42 cm. You can use it as a box of pens, but do not forget to cut out the holes!

You are free to stamp my Calendars for you but you are not authorized to use them for any commercial purposes!

*******

Изтегли своя Календар 2015 тук /

Get Your Free 2015 Calendar here !*******


Посетете Моите Уебсайтове / Visit My Websites :


No comments:

Post a Comment